Başvuru

Her yıl Mart-Nisan aylarında Tıp Fakültesi’nin Dönem-II öğrencilerine yönelik Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı tanıtım toplantısı düzenlenir. İlgilenen öğrenciler bu toplantılara katılarak program ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler. Toplantıdan sonra belirtilen tarihlerde başvuru formunu doldurarak Öğrenci İşleri’ne teslim eden öğrenciler sözlü mülakata alınır. Akademik başarıları ve mülakat sonucu göz önünde bulundurularak, başvurular bir sonraki akademik yılın başlamasından önce değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler belirlenerek duyurulur.

Programa başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

1. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından (YDS, YÖKDİL gibi) en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alınması,

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavından (ALES) en az 80 puan alınması,

3. Genel akademik ortalamanın 4.00 tam not üzerinden en az 3.00 olması. 

Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı’na kabul edilen öğrenciler, Tıp Fakültesi programına kayıtları dışında her yarıyıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne (SBE) de program kaydı yaptırırlar. Kayıtlar SBE tarafından ilan edilen akademik takvime göre yapılır. 

Başvuru formları için tıklayınız.