Program Anahatları

 

 

Çekirdek Program Öncesi (Özel öğrencilik dönemi)

Programa başvuru için ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından (YDS, YÖKDİL) minimum puanın alınmış olması zorunludur. Bu sınavlara Tıp Fakültesi Dönem I veya Dönem II'de girilmesi mümkündür.

TBDr 1. Yıl – Tıp Fakültesi Dönem III- Çekirdek öncesi 1. Yıl
- Tıp Fakültesi Eğitim Programı
- Öğrenciler Tıp Fakültesi eğitim programının dışında doktora programları kapsamındaki kredili derslerden bazılarını seçerler. 

TBDr 2. Yıl-Tıp Fakültesi Dönem IV- Çekirdek öncesi 2. Yıl 
- Tıp Fakültesi eğitim programı
- Öğrenciler, doktora programları için gerekli kredili derslerden bazılarını seçerler.
- Çekirdek doktora programına başvuru

TBDr 3. Yıl-Tıp Fakültesi Dönem V-Çekirdek doktora 1. Yıl (I. Ve II. Yarıyıl) 
- Tıp Fakültesi eğitim programı
- Çekirdek doktora programı ders dönemi I. ve II. yarıyıl. 
Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Yönetmeliği (Madde 23) uyarınca, Tıp Fakültesi Dönem V'ten sonra programa devam etmek isteyen öğrencilerin, tez çalışmalarını yürütebilmek amacıyla, dönem VI'ya geçmeden önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi doğrultusunda iki yıl izin kullanmaları zorunludur.

TBDr 4-5. Yıl-Tıp Fakültesi Programından izinli - Çekirdek doktora 2.-3. Yıl  (III., IV., V. ve VI. Yarıyıl)
-Çekirdek doktora programı ders dönemi
1.Yeterlilik sınavı (sınava hazırlık için HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin öngördüğü süreler geçerlidir)
2.Tez izleme komitesinin kurulması, tez önerisi hazırlanması
3.Tez çalışması dönemi

TBDr 6. Yıl-Tıp Fakültesi Dönem VI-Çekirdek doktora 4. yıl (VII. Ve VIII. Yarıyıl)
- İnternlük
- Tezin ve gerekli yayınların tamamlanması
- Tıp Doktoru Unvanı ile mezuniyet
- Tez savunma sınavı ve PhD unvanının alınması

Öğrenciler, yazın laboratuvar derslerine devam edebilirler. Yaz sömestresinde ders açılması, Eğitim Koordinatörlüğü'nün bilgisi dahilinde, ilgili anabilim dallarının talebi ile SBE tarafından düzenlenir.