Çekirdek Programlar

Çekirdek Doktora Programlarına Başvuru ve Yerleşme

Öğrenciler, Tıp Fakültesinin Dönem IV’ün (TBDr 2. yıl) bahar döneminde Eğitim Koordinatörlüğü tarafından açıklanan doktora programı kontenjanları arasından devam etmek istedikleri çekirdek programları belirler ve üç seçenekle Koordinatörlüğe başvururlar. Başvurular Eğitim Koordinatörlüğü'nde değerlendirilerek öğrenciler çekirdek programlara yerleştirilir. Dönem III ve IV'de (TBDr 1 ve 2. yıl) alınan krediler HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olacak şekilde çekirdek doktora programlarına transfer edilir. Öğrenciler, Tıp Fakültesi dönem V ve sonraki yıllarda derslerini, seçtikleri çekirdek programın danışman öğretim üyeleri ile birlikte belirlerler. 
Çekirdek programa kayıt yaptıran öğrenci o programın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Tıp Fakültesi dersleri ve stajlarının doktora programı dersleri ve laboratuvar çalışmaları ile uyum içinde yürütülmesi için ilgili anabilim dalları ve danışman öğretim üyeleri arasında yakın işbirliği kurulmalıdır. Her öğrencinin eğitim programı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bu çerçeve içinde denetlenir.

Çekirdek program başvuru formu için tıklayınız.

Çekirdek Doktora Programları şunlardır: